Bent u huurder
van een appartement of huis?

image de fond

Neem deel aan de
Enquête huren

De enquête is van start gegaan en duurt tot in september. Enquêteurs van Sonecom kunnen u vragen om op een vragenlijst over uw woning te antwoorden.
Bedankt om hen warm te ontvangen.

Indien u zicht wenst in te schrijven om aan de enquête huren deel te nemen, Klik hier

Een observatiecentrum van de huurprijzen ...

Wat is dat? Een observatiecentrum voert op brede schaal enquêtes uit bij huurders om te weten welk huurbedrag ze betalen en in welke staat hun woning zich bevindt.

Wie houdt zich daarmee bezig? Om de objectiviteit van de gestelde vragen en de analyses te garanderen, heeft de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) aan het onafhankelijke studiebureau Sonecom gevraagd om de enquête uit te voeren.

Om wat te doen? Een objectief huurbedrag garanderen, zowel voor de huurders als voor de eigenaars, met respect voor de belangen van eenieder en op een eerlijke manier. Door aan deze enquête deel te nemen, helpt u ons een beter beleid te bepalen inzake huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Wat is daarvan het doel? Op een methodische manier regelmatige, betrouwbare statistieken opstellen die door alle betrokken partijen in het gewest aanvaard worden.

Waarom zou u ons helpen? Door deze vragen te beantwoorden, helpt u de overheid om actie te ondernemen om de toegang tot huurwoningen te verbeteren.

logos
FR